شماره تماس: 09353776100


کردیت کارت(Credit Card) : کارتی می باشد که بر اساس گردش حساب به آن کردیت (وام بانکی) تعلق می گیرد ، معنی Credit card کارت اعتباری می باشد در رزرواسیون هتل ها، ریت ماشین ، اکثر خریدهای اینترنتی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.