شماره تماس: 09353776100


به‌طور کلی طبقه متوسط خاستگاه اکثر تحولات سیاسی-اجتماعی دولت مدرن در کشورهای جهان سوم از جمله ایران است. با نگاهی به انقلاب‌ها و ناآرامی‌های سیاسی به وقوع پیوسته در طول نزدیک به ۷۰ سال اخیر مشخص می‌شود، طبقه مذکور به واسطه بازتوزیع منابع اقتصادی توسط نظام‌های سیاسی منشأ اصلی تغییرات اجتماعی است. به‌عبارت دیگر به واسطه فراگیری و گستردگی طبقه متوسط، برنامه نظام‌های سیاسی مختلف بیشتر متکی به این بخش از نظام‌های اجتماعی‌ است. در نتیجه، رضایت یا نارضایتی طبقه مذکور از موقعیت اجتماعی مربوطه نقشی اساسی در موفقیت یا شکست نظام‌های سیاسی در پیاده‌سازی برنامه‌های موردنظر دارد. برای مثال اغتشاشات اوایل سال ۲۰۱۱ در مصر تا اندازه زیادی ناشی از کاهش دامنه طبقه متوسط به واسطه سیاست‌های مبارک در طول ۳۰ سال زمامداری وی بود. به‌طوری که کوچک شدن طبقه متوسط موجب شکل‌گیری یک ائتلاف فراگیر و بزرگ علیه نظام سیاسی حاکم بر آن کشور شد.

با توجه به شرایط خاص کشور از منظر تحریم‌های شدید و غیرقانونی آمریکا، برنامه‌های دولتمردان برای مرتفع کردن نیازهای اقتصادی طبقه متوسط به‌عنوان بدنه اصلی جامعه‌ سیاسی کشور نه یک وظیفه بلکه یک تکلیف به حساب می‌آید. چرا که با ادامه تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و کاهش روزانه ارزش پول ملی، قدرت خرید جامعه به شدت تقلیل یافته و زمینه کوچک شدن دامنه طبقه متوسط کشور بیش از پیش فراهم شده است. به‌رغم تاثیرات غیر قابل انکار محیط بین‌الملل بر اقتصاد ملی و عدم توان دولت‌های مختلف (برآمده از جناح‌های سیاسی موجود) در مهار آنها، اعمال سیاست‌هایی در راستای مهار شکاف طبقاتی، استفاده از نیروی توانمند در بدنه اداری کشور فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و برخورد قاطع قضایی با متخلفان اقتصادی نظیر اقدامات اخیر قوه قضائیه کشور با مسوولان رده‌بالای پیشین این قوه، گامی در جهت اقناع طبقه متوسط درخصوص وضعیت کنونی آن به حساب می‌آید.